Försäkringsvillkor

- Faktablad - Produktförsäkring

Faktablad - Allvarlig sjukdom eller Dödsfall

- Faktablad - Ofrivillig arbetslöshet, Tillfällig arbetsoförmåga eller Dödsfall

- Förköpsinformation – Produktförsärking

- Försäkringsvillkor - Produktförsäkring hemeleketronik

- Försäkringsvillkor – Produktförsäkring vitvaror

- Förköpsinformation Thorn Svenska AB – försäkring med betalskydd

- Förköpsinformation Thorn Svenska AB – försäkring med betalskydd – allvarlig sjukdom och dödsfall

- Försäkringsvillkor - Betalskydd, ofrivillig arbetslöshet, tillfällig arbetsoförmåga eller dödsfall

- Försäkringsvillkor - Betalskydd, allvarlig skjukdom och dödsfall

Trustpilot
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras inte. Thorn bjuder via SMS eller mail in kunder som har använt Thorns tjänster att lämna omdömen. Omdömen kan också publiceras utan inbjudan. Läs mer om omdömen hos Trustpilot här.