Trustpilot
TrustScore beräknas baserat på alla omdömen hos Trustpilot, med beaktande av aktualitet, mängd och stjärnbetyg. Omdömens äkthet kontrolleras inte. Thorn bjuder via SMS eller mail in kunder som har använt Thorns tjänster att lämna omdömen. Omdömen kan också publiceras utan inbjudan. Läs mer om omdömen hos Trustpilot här.